About
Pada yurisdiksi yg memungkinkan rakyat negara mempunyai senjata tersembunyi, pilihan anda ialah masalah pilihan langsung. Pemain yg menyelenggarakan permainan mereka sendiri dapat memutuskan sendiri apakah mereka ingin menggunakan senjata buat menjaga rumah mereka.
Comments
Issues with this site? Let us know.